webdesign SJT/multimedia
Algemene voorwaarden
Contracten zullen worden opgesteld en afgesloten volgens de regelingen in de DNR2011. Dit behelst onder andere algemene voorwaarden, een model-basisopdracht en een standaardtaakbeschrijving. Voor consumenten wordt de CR2013 aangehouden, een regeling die is gericht op kleinere opdrachten.
Op aanvraag zijn de DNR2011 en CR2013 als pdf-bestand verkrijgbaar.
 
Disclaimer
De informatie op deze site is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten of claims worden ontleend aan de gegevens. Van Ginneke architectuur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade ontstaan als gevolg van onjuiste of incompetente informatie op deze website.
Informatie verzonden aan Van Ginneke architectuur via email of formulieren op de website van Van Ginneke architectuur zijn niet beveiligd en worden niet als vertrouwelijk beschouwd.
Ondanks zorgvuldige controle is Van Ginneke architectuur niet aansprakelijk voor de inhoud van externe links.