webdesign SJT/multimedia
Definitief Ontwerp
 
Het Voorlopig Ontwerp wordt aangepast en uitgewerkt tot een definitieve set, waarop de bouwvergunning kan worden aangevraagd.
 • vaststelling definitieve indeling en verschijningsvorm
 • definitieve hoofdmaatvoering
 • materialisatie
 • principedetaillering
 • verwerking constructiegegevens
 • luchtkanaal- en rioleringsverloop
 • raming bouwkosten en analyse haalbaarheid
 • bouwbesluitberekeningen (oppervlaktes, daglicht, ventilatie, isolatie)
 • overleg en voorbereiding bouwvergunningaanvraag 
optioneel, de coördinatie van:
 • bijkomende sloop-, kap- en/of inritvergunning
 • verkennend en/of aanvullend bodemonderzoek / schoongrondverklaring
 • constructieberekeningen en funderingsadvies
 • installatie advies
 • energieprestatie berekening
 • veiligheids- en gezondheidsplan
 • presentatiemaquette
 • interieurbegeleiding