webdesign SJT/multimedia
Uitvoering
 
Begeleiding van de bouwwerkzaamheden en bewaking van de kwaliteit.
  • esthetische begeleiding
  • kwaliteitsbewaking
  • bijwonen bouwvergaderingen met de aannemer
  • ad hoc overleg met de aannemer
  • onvoorziene problemen in samenspraak oplossen
  • oplevering met opdrachtgever
  • controle afrekening aannemer

optioneel: