webdesign SJT/multimedia
Uitvoeringsgereed Ontwerp
 
Het maken van een werktekeningenset, waarmee het bouwwerk daadwerkelijk gebouwd kan worden.
  • definitieve technische uitwerking van de tekeningen
  • uitwerking detaillering
  • gedetailleerde maatvoering
  • verwerking constructiegegevens
  • integratie van de installaties
  • leveren van onderleggers tbv installateurs
  • esthetische controle productietekeningen derden

optioneel:

  • vormtekeningen van maatwerk onderdelen (prefab, hekken, etc.)
  • maken van revisietekeningen
  • gedetailleerde technische controle van productietekeningen