webdesign SJT/multimedia
Voorlopig Ontwerp
 
Onderzoek, analyse en ideevorming. De wensen en ideeen worden in een ruimtelijk ontwerp vertaald en ter beoordeling gepresenteerd.
  • inventarisatie (woon)wensen en samenstellen programma van eisen
  • beoordelen en in kaart brengen situatie en bestaande bebouwing
  • analyse bestemmingsplan en lokale voorschriften
  • vaststellen benodigde vergunningen
  • globale bouwkostenraming
  • ontwerpstudies
  • ruimtelijke en functionele opzet
  • bepalen verschijningsvorm en esthetische uitwerking
  • visualisaties, studiemaquette

optioneel:

  • opmeten en uittekenen bestaande bebouwing (in het geval er geen tekeningen aanwezig zijn)