Oplevering

Esthetische begeleiding van de bouwwerkzaamheden.

  • esthetische controle productietekeningen aannemer en leveranciers
  • kwaliteitsbewaking
  • ad hoc overleg met de aannemer
  • onvoorziene problemen in samenspraak oplossen

optioneel: 

  • directievoering, bouwbegeleiding
  • vertegenwoordiging van de opdrachtgever tijdens het bouwproces
  • organiseren bouwvergaderingen met de aannemer
  • controle meer- en minderwerk
  • oplevering met opdrachtgever
  • controle afrekening aannemer

<naar vorige fase