Het ontwerpproces

In elk ontwerp wordt gezocht naar meerwaarde, het geheel moet meer zijn dan de optelsom van de delen. De opdracht wordt altijd gezien als een uitdaging om binnen de beperkingen het beste eruit te halen.

In iedere ontwerpopgave zitten schijnbare tegenstrijdigheden. Ruimtewensen, lichttoetreding, oriëntatie op de zon, ventilatie, maar ook zaken als budget, regelgeving en bouwtijd kunnen elkaar in de weg zitten. De kunst is om al deze factoren te inventariseren, te analyseren en te verwerken tot een samenhangend geheel. En het daarbovenop een eigen karakter te geven.

De eisen en wensen van de opdrachtgever staan in ieder ontwerp centraal. In gesprekken en met ruwe schetsen komt er een eerste ideevorming tot stand. Vaak is er al een idee bij de opdrachtgever aanwezig. Dat vormt de basis voor de verdere uitwerking, maar het kan ook aanleiding geven om er een frisse kijk op los te laten.

Om een beeld te geven van wat we u kunnen bieden, is per fase van het ontwerpproces een indicatie van de werkzaamheden aangegeven.