Voorontwerp

Onderzoek, analyse en ideevorming. De wensen en ideeën worden in een ruimtelijk ontwerp vertaald en ter beoordeling gepresenteerd.

 • inventarisatie gebruikswensen
 • samenstellen programma van eisen
 • beoordelen en in kaart brengen situatie en bestaande bebouwing
 • analyse bestemmingsplan en lokale voorschriften
 • vaststellen benodigde vergunningen
 • globale bouwkostenraming
 • ontwerpstudies
 • ruimtelijke en functionele opzet
 • bepalen verschijningsvorm en esthetische uitwerking
 • visualisaties of studiemaquette

optioneel:

 • opmeten en uittekenen bestaande bebouwing (in het geval er geen tekeningen aanwezig zijn)

naar volgende fase>