Definitief Ontwerp

Het Voorontwerp wordt aangepast en uitgewerkt tot een definitieve set, waarop de bouwvergunning kan worden aangevraagd.

 • vaststelling definitieve indeling en verschijningsvorm
 • definitieve hoofdmaatvoering
 • materialisatie
 • principedetaillering
 • verwerking constructiegegevens
 • luchtkanaal- en rioleringsverloop
 • raming bouwkosten en analyse haalbaarheid
 • bouwbesluitberekeningen:
 • daglichtberekeningen
 • controle oppervlakken
 • ventilatie balans en doorspuibaarheid
 • isolatie
 • overleg en voorbereiding aanvraag bouwvergunning
 • de indiening bij de gemeente van de aanvraag bouwvergunning in een aanvraag omgevingsvergunning

optioneel, de coördinatie van:

 • bijkomende aanvraag sloop-, kap- en/of inritvergunning in de aanvraag omgevingsvergunning
 • verkennend en/of aanvullend bodemonderzoek / schoongrondverklaring
 • constructietekeningen, -berekeningen en funderingsadvies
 • installatie advies
 • energieprestatie berekening
 • veiligheids- en gezondheidsplan
 • bezonningsstudie
 • presentatiemaquette
 • interieurbegeleiding

leges: voor een vergunningaanvraag bent u leges verschuldigd aan de gemeente. Meer informatie over de hoogte hiervan vindt u bij de betreffende gemeente.
constructeur:  wij kunnen voor u een constructeur voordragen.

<naar vorige fasenaar volgende fase>